Site de QCM de culture générale et tests psychotechniques pour tous les concours de la Fonction publique *

n

QCM de culture QCM de culture générale

QCM péparation concours QCM IFSI

QCM litterature QCM ATSEM

QCM concours administratif QCM classes preparatoires

Tests QCM QCM inspecteur
Choisissez votre niveau :

HEBREU

 • Hébreu: épreuve 1 Intermédiaire - 20 questions - 1 hits

 • Complétez les phrases suivantes en choisissant la bonne réponse parmi les quatre propositions.
 • Hébreu: épreuve 2 (épreuve sur texte) Intermédiaire - 10 questions - 0 hits

 • בּוּל הדואר הראשון היום כולם משתמשים בבול) 6( כדי לשלוח מכתב, אבל לא תמיד זה היה כך. בול הדואר) 2( הראשון בעולם יצא בבריטניה )באנגליה( בשנת 62.0 . עד אז, מי שקיבל מכתב, היה צריך לשלם עבורו בין . ל 1- פֶּנִי, לפי המרחק. מקבל המכתב יכול היה להחליט אם הוא רוצה לשלם ולקבל את דבר הדואר. לא תמיד אנשים שקיבלו מכתב היו מוכנים לשלם עבורו. האיש שהמציא את הבול הוא סֶּר רוֹלַנד הִיל. רולנד היל היה המנהל הכללי של הדואר בבריטניה. הוא פרסם מאמר בשם 'רפורמה במשרד הדואר'. במאמר הוא הציע שיטה חדשה לשליחת מכתבים: מי ששולח מכתב משלם מראש לבית הדואר ומקבל בול, שהוא קבלה על התשלום. רולנד היל חשב, שתשלום קבוע ונמוך, פֶּני אחד, יגרום לאנשים רבים לשלוח מכתבים. אולם, מנהלי בתי הדואר התנגדו להצעה. הם לא רצו להפסיד כסף, כי עד אז הם קיבלו תשלום גבוה מאוד עבור שליחת מכתבים. בסופו של דבר, רוב האנשים בבריטניה היו בעד ההצעה של רולנד היל, והבול הראשון בעולם הופיע. שמו היה 'הפני השחור'. על הבול הייתה תמונה של המלכה ויקטוריה. הבולים גרמו לשינוי גדול במערכת הדואר העולמית וסר רולנד היל נחשב ל"אבי הדואר המודרני". ברזיל הייתה המדינה השנייה שהשתמשה בבולים. במשך הזמן, הבולים התקבלו בכל העולם. אז גם התחיל התחביב )הוֹבִּי( הפופולארי בעולם – איסוף בולים. site: calcalist.co.il, 2009 (1) בול timbre (2) דואר la poste


  Mentions légales • Politique d'utilisation des cookies • Conditions d'utilisation

  Dissertations de philosophie © 2022 Qcm de culture générale.com - Tous droits réservés.

  Site de QCM de culture générale et tests psychotechniques pour tous les concours de la Fonction publique
   Maths Philosophie Littérature QCM de culture générale Histoire Géographie Droit