Hébreu: épreuve 2 (épreuve sur texte) star star

בּוּל הדואר הראשון
היום כולם משתמשים בבול) 6( כדי לשלוח מכתב, אבל לא תמיד זה היה כך. בול הדואר) 2( הראשון בעולם יצא
בבריטניה )באנגליה( בשנת 62.0 . עד אז, מי שקיבל מכתב, היה צריך לשלם עבורו בין . ל 1- פֶּנִי, לפי המרחק.
מקבל המכתב יכול היה להחליט אם הוא רוצה לשלם ולקבל את דבר הדואר. לא תמיד אנשים שקיבלו מכתב היו
מוכנים לשלם עבורו.
האיש שהמציא את הבול הוא סֶּר רוֹלַנד הִיל. רולנד היל היה המנהל הכללי של הדואר בבריטניה. הוא פרסם מאמר
בשם 'רפורמה במשרד הדואר'. במאמר הוא הציע שיטה חדשה לשליחת מכתבים: מי ששולח מכתב משלם מראש
לבית הדואר ומקבל בול, שהוא קבלה על התשלום. רולנד היל חשב, שתשלום קבוע ונמוך, פֶּני אחד, יגרום לאנשים
רבים לשלוח מכתבים. אולם, מנהלי בתי הדואר התנגדו להצעה. הם לא רצו להפסיד כסף, כי עד אז הם קיבלו
תשלום גבוה מאוד עבור שליחת מכתבים. בסופו של דבר, רוב האנשים בבריטניה היו בעד ההצעה של רולנד היל,
והבול הראשון בעולם הופיע. שמו היה 'הפני השחור'. על הבול הייתה תמונה של המלכה ויקטוריה. הבולים גרמו
לשינוי גדול במערכת הדואר העולמית וסר רולנד היל נחשב ל"אבי הדואר המודרני". ברזיל הייתה המדינה השנייה
שהשתמשה בבולים. במשך הזמן, הבולים התקבלו בכל העולם. אז גם התחיל התחביב )הוֹבִּי( הפופולארי בעולם
– איסוף בולים.
site: calcalist.co.il, 2009
(1) בול timbre
(2) דואר la poste

quizQuestions du QCM

  • 1 מי המציא את הבול הראשון ?
  • 2 מה היה השם של הבול הראשון ?
  • 3 עד 62.0 , מי שילם עבור המכתב ?
  • 4 מה היה המחיר של הבול הראשון
  • 5 מי היה מופיע בבול הראשון ?
  • + 5 questions